Optymalizacja linków w pozycjonowaniu stron, co to takiego?

Pozycjonowanie stron to szereg działań, które wdrożone razem mogą przynieść spektakularne rezultaty. Przykładem może być optymalizacja linków, która często zapomniana, może mieć pozytywny wpływ na SEO. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest proces optymalizacji adresów URL, czytaj dalej!

Czym jest adres URL?

URL, czyli Uniform Resource Locator, to adresowanie strony internetowej, które pozwala na lepszą interpretację przez użytkowników, przeglądarki internetowe czy wyszukiwarki. URL składa się z takich elementów, jak: nazwa protokołu, domeny, a także ścieżki. Wyróżniamy również przyjazne URL, czyli adresy, które dzięki dobrej optymalizacji zapadają w pamięć nie tylko użytkownikom, ale również robotom, mogą one dzięki temu lepiej zrozumieć treść znajdującą się na danej stronie. Jakie więc należy podjąć działania, by Google zauważyło i doceniło naszą stronę internetową? Otóż pozycjonowanie wymaga optymalizacji linków (na i do strony), czyli pamiętać należy o ilości i jakości linkowania, naprawie tych niedziałających, a także poprawności przekierowań.

Jak powinien wyglądać poprawny URL?

Jeśli masz możliwość ręcznej edycji URL-a, warto z niej skorzystać, szczególnie w przypadku, kiedy widzisz, że Twój adres jest zbyt długi, bądź złożony jest z niezrozumiałego ciągu znaków. Friendly URL nie powinien odstawać od tematyki strony, a wręcz jasno ma wskazywać na to, co na niej znajdziemy.

Warto również podjąć działania porządkujące menu, dzięki którym stworzysz przejrzystą strukturę folderów i podfolderów. Strony, które mają obszerne menu i oferują wiele produktów, powinny mieć odpowiednią hierarchię. Dodatkowo to, co tworzy przyjazne URL-e, to stosowanie łączników rozdzielających słowa. Działanie to pozwala na stworzenie adresu strony, który jest czytelny dla odbiorcy. Za przykład niech posłużą poniższe URL-e, który według Ciebie jest lepszy?

  1. www.adresstrony.pl/czy-ten-link-jest-czytelny
  2. www.adresstrony.pl/czytenlinkjestczytelny

Pierwsza propozycja, nie dość, że jest przejrzysta i czytelna dla odbiorcy, to jeszcze atrakcyjna jest pod kątem SEO i dla robotów Google, które rozpoznają łączniki i wiedzą, dzięki temu, co na stronie się znajduje. Propozycja nr 2 jest trudna do rozszyfrowania i nie wnosi żadnej wartości SEO.

Optymalizacja linków w pozycjonowaniu stron to także ich skracanie i nietworzenie zbyt długich i rozbudowanych adresów stron. Tak naprawdę, im krócej, tym lepiej. Długie URL-e przypominać mogą SPAM, dlatego też są o wiele rzadziej klikalne. Ponadto nie warto w tym adresie na siłę upychać fraz kluczowych, ponieważ może to przynieść odwrotny efekt, do pożądanego.

Optymalizacja linków samodzielnie czy ze specjalistami?

Temat optymalizacji linków w pozycjonowaniu stron wydaje się być prosty i nieskomplikowany, jednak w praktyce może wzbudzać pewne trudności. Przykładem niech będą nieumiejętnie zrobione lub całkowity brak przekierowań, w przypadku poprawiania linków. Najczęściej skutkuje to charakterystycznym błędem 404, który świadczy o odwołaniu do niepoprawnej lokalizacji. Jeśli więc zależy Ci na efektywnych działaniach SEO, ale samemu nie czujesz się na siłach, by je prawidłowo przeprowadzić, zawsze możesz zdać się na pomoc specjalistów, którzy wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, pomogą w prawidłowej optymalizacji strony, uwzględniając w to poprawę linków.