Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci informatycznej w firmie?

Infrastruktura IT to podstawowy element działalności każdej firmy i organizacji. Zarządzanie zasobami informatycznymi to spore wyzwanie dla zespołów IT. Do najważniejszych zadań, jakie stoją przed informatykami, należy zapewnienie bezpieczeństwa. Mówi się, że cyberataki to ogromny problem i największe zagrożenie dla współczesnych firm. Istotne są także: ciągłość działania systemów, potwierdzona legalność oprogramowania, bieżący monitoring użytkowników i wiele innych zadań. Z pomocą przychodzi ITManager, o czym opowiemy w naszym artykule.

ITManager – profesjonalne zarządzanie infrastrukturą informatyczną w Twojej firmie

Do zarządzania zasobami informatycznymi oraz koordynowania wszelkich procesów IT warto zaangażować zespół profesjonalistów i wdrożyć system ITManager. Pamiętaj, że są to poważne zadania, których rzetelne wypełnianie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Nikt nie chce doświadczyć wycieku informacji i wrażliwych danych, dezorganizujących pracę awarii czy cyberataków (według badań Cisco Cybersecurity Readiness Index tylko 7% firm w Polsce jest na to przygotowanych).

ITManager odpowiada za szeroko rozumiane zarządzanie i koordynację wszystkich działań związanych z infrastrukturą technologiczną. Profesjonaliści w dziedzinie IT czuwają nad skutecznym wdrażaniem technologii, dbają o prawidłowe utrzymanie systemu i sprawdzają, czy technologie spełniają potrzeby i cele biznesowe firmy. Korzystają z nowoczesnych praktyk i narzędzi, jak Service Desk, Help Desk, Systemy Ticketowe, Skanery Sieci oraz Monitoring LAN.

Informatycy dbają o konserwację i aktualizacje infrastruktury IT. Zapewniają także zdalne zarządzanie i nadzorowanie procesów, jak na przykład zdalne wsparcie użytkowników w razie problemów, zdalna instalacja czy naprawa usterek bez konieczności rozszerzania uprawnień użytkownikom. Bez wątpienia jest to kluczowa funkcjonalność wdrożonego systemu ITManager. Równie ważne jest optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury.

Audyt legalności oprogramowania – klucz do zapewnienia firmie bezpieczeństwa

Jak wspominaliśmy – bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w firmie. Pierwszym krokiem jest audyt legalnosci oprogramowania.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ korzystanie z nielegalnego oprogramowania niesie za sobą przykre konsekwencje – od dotkliwych kar finansowych, aż po karę pozbawienia wolności do lat 5.

Ponadto nielegalne oprogramowanie obniża wydajność komputerów, a także zwiększa ryzyko wycieku danych. Bardzo często programy nie są kompatybilne i zaburzają płynność pracy w firmie.

Niezbędne jest zarządzanie legalnością oprogramowania, czyli regularne audyty. Przeprowadzane systematycznie analizy pozwalają czuwać nad legalnością programów, ale także lepiej planować zakup kolejnych licencji.

Audyt legalności składa się z kilku etapów:

 1. Inwentaryzacja
 2. Program naprawczy
 3. Program na przyszłość

Taki audyt może przeprowadzić zewnętrzna firma specjalizująca się w procesach IT lub po prostu firmowy dział IT (wówczas jest to audyt wewnętrzny).

Oprogramowanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną

Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie systemu ITManager, to możesz w łatwy sposób monitorować kwestię legalności oprogramowania w swojej firmie. Profesjonalne oprogramowania do centralnego zarządzania komputerami posiada bowiem wbudowany i przejrzyście działający moduł zarządzania legalnością oprogramowania. Pozwala to na szybką analizę aplikacji oraz ich licencji, zainstalowanych na poszczególnych stanowiskach.

Ochrona przed wyciekiem informacji – kluczowa funkcja z zakresu funkcjonalności systemu ITManager

Cyberprzestępcy to prawdziwa plaga. Jak się przed nimi bronić? Przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo systemu informatycznego, aby sieć firmowa była odpowiednio chroniona. Oto kilka sprawdzonych sposobów:

 • Regularne aktualizacje oprogramowania w firmie.
 • Szkolenie pracowników (polityka „czystego pulpitu”, blokowanie pulpitu po opuszczeniu stanowiska pracy, używanie silnych haseł itd.).
 • Logowanie 2-składnikowe, tzw. 2FA.
 • Minimalizacja uprawnień – dostęp do konkretnych aplikacji i programów powinni mieć wyłącznie pracownicy, którzy muszą na tych programach pracować. Zewnętrzne oprogramowanie pomaga wychwytywać problemy w tej kwestii.
 • Antywirusy, obejmujące Firewalla (blokowanie połączeń od osób trzecich).
 • System monitoringu pracowników.
 • Zabezpieczenie przed nieautoryzowaną instalacją nielegalnego oprogramowania.
 • Monitoring sieci LAN.
 • Serwer VPN.

Jak zatem widać – zadań związanych z szeroko pojętymi procesami IT jest bardzo dużo. Najlepszym wyborem jest wdrożenie profesjonalnego systemu ITManager, który czuwa nad wszystkimi zadaniami.