Skalowalność serwerów i zasobów w usługach chmury (HCI)

Ciągła pogoń za zwiększeniem konkurencyjności wymusza na firmach elastyczne i szybkie dostosowywanie się do bieżących wymogów rynku. Jednym z elementów tego dopasowywania się, są koszty prowadzonej działalności. Duże znaczenie w tym procesie mają koszty cyfryzacji i informatyzacji procesów, a przede wszystkim koszty związane inwestycjami i obsługą informatyczną. Obecnie można zauważyć trzy przybierające coraz bardziej na sile kierunki działań, umożliwiające nie tylko cięcie kosztów, ale również jednoczesne zwiększenie elastyczności działania. Co ciekawe, działania te są możliwe bez dokonywania istotnych inwestycji, jak też w swoim efekcie przynoszą zwiększenie stabilności działania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa i poufności danych.

Bezinwestycyjne zwiększenie konkurencyjności dzięki usługom informatycznym

Do wspomnianych trzech kierunków działań zaliczane są:

  • Usługi informatyczne dla firm związane z umowami service provider, które umożliwiają elastyczne zarządzanie oprogramowaniem oraz licencjami, a przede wszystkim płacenie za faktycznie wykorzystane w danym miesiącu licencje.
  • Kompleksowa obsługa informatyczna (outsourcing IT), który w prosty sposób zwiększa kompetencje zespołu informatyków, zapewnia odpowiednią dyspozycyjność, usługi doradcze i wdrożeniowe, a w przypadku firm, które nie zatrudniają informatyka, daje możliwość kompleksowej obsługi włącznie ze wsparciem dla użytkowników.
  • Zaawansowane usługi związane z wykorzystaniem zasobów chmury, w efekcie których firma nie musi inwestować we własny sprzęt, a następnie martwić się o ewentualne awarie, problemy z rozbudową, kwestie związane z wydajnością, aż po problemy z budową i zarządzaniem klastrami.

Usługi chmury należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów zaawansowanych usług informatycznych dla firm. W ich ramach Twoja firma może bezinwestycyjnie pozyskać potrzebne w danej chwili zasoby serwerów, pamięci masowych oraz systemów kopii bezpieczeństwa, jak też niezbędne do pracy oprogramowanie systemowe. Firma może również elastycznie modyfikować potrzebne zasoby w czasie. W efekcie, zamiast kupować własne serwery, które po danym okresie mogą okazać się za wolne lub przeinwestowanie, może dokonać zakupu usług chmury, w ramach których otrzyma zasoby analogiczne do własnego serwera, z tą jednak różnicą, że płatności regulowane są miesięcznie w zależności od użytych zasobów, będzie mogła swobodnie zmieniać w górę i w dół parametry wykorzystywanych serwerów w zależności od bieżących potrzeb. Dzięki temu nie będzie musiała się martwić o gwarancję i wsparcie techniczne dla serwera, o kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy, zasilanie awaryjne, chłodzenie serwerowni oraz o koszty energii elektrycznej. Wszystko to sprawia, że udostępnianie zasobów serwerowych chmury jest optymalnym i przyszłościowym trendem dla praktycznie każdego.

Chmura oferta na rozwiązaniu hiperkonwergentnym (HCI)

Wśród wielu dostępnych na rynku rozwiązań chmurowych, na szczególną uwagę zasługują usługi chmury dla firm oparte na rozwiązaniach hiperkonwergentnych (HCI). Rozwiązanie takie jest oparte na dużym klastrze złożonym z wielu pojedynczych serwerów, które uwspólniają swoje zasoby, tworząc jednolity, pewny i elastyczny system. Sprawdzonym dostawcą usług informatycznych dla firm, obejmujących między innymi dostarczanie usług chmury HCI, jest Centrum Systemów Komputerowych, które od ponad 30 lat realizuje z powodzeniem usługi związane z obsługą informatyczną firm (outsourcingu IT). Jeżeli jesteś zainteresowany usługami chmury dla swojej firmy, to skontaktuj się z CSK, aby uzyskać potrzebne wsparcie, doradztwo oraz pomoc w ewentualnym zakupie i wdrożeniu, jak też późniejszej eksploatacji.