Team extension – innowacyjny sposób outsourcingu IT

Team extension, czyli rozszerzenie zespołu programistycznego, zazwyczaj poprzez outsourcing IT, to rozwiązanie niezbędne ze względu na dynamikę rynkową firm tworzących oprogramowanie. Opiera się ono na ścisłym dopasowaniu usługi do potrzeb biznesowych organizacji i klientów, dla których są realizowane. Rozszerzenie zespołu jest typem modelu outsourcingowego, który odpowiada na takie problemy, jak braki kadrowe lub wzrastające zapotrzebowanie na konkretne umiejętności techniczne i niszowe w danym projekcie, które mogą znaleźć zastosowanie w trybie krótko- lub długoterminowym.

IT team extension

Outsourcing it dla firm w modelu team extension umożliwia realizację wielu celów projektowych i biznesowych. Z perspektywy organizacji, do jego zalet warto zaliczyć minimalizowanie kosztów rekrutacyjnych oraz elastyczność i lepsze dopasowanie specjalistów do specyfiki projektów (np. wedle dostępności, kompetencji), które wpływają na optymalizację wyników.  

Taka forma współpracy z partnerem IT daje gwarancję dostarczenia usług na poziomie dostosowanym do potrzeb projektu. Jeżeli w twoim projekcie brakuje specjalistów z danej technologii, rolą partnera technologicznego jest zapewnienie specjalistów w danej dziedzinie, tak by twój team mógł stworzyć produkt dopasowany do potrzeb, a nie tylko możliwości kadrowych firmy. Dlatego odpowiedni dobór firmy oferującej outsourcing IT będzie tutaj kluczowe. Zwróć uwagę, jak długo firma działa na rynku, jakie projekty ma w swoim portfolio oraz czy informacje, które podaje (blog, strona internetowa, oferta) są aktualne. Zobacz też ich komunikację w mediach społecznościowych oraz referencje i oceny. 

Outsourcing usług IT

Budowanie wewnętrznego zespołu to czasochłonny proces. Jego podstawą jest dobór specjalistów ze względu na umiejętności techniczne, jednak nie można zapominać o znaczeniu, jakie odgrywają także kompetencje miękkie, efektywność komunikacji, zrozumienie potrzeb biznesowych, czy specjalizacja w wybranych obszarach.Nie zawsze da się wszystkie te elementy połączyć w ramach jednej firmy. W takich sytuacjach pojawia się miejsce na outsourcing IT. W jakich momentach, wsparcie zewnętrznych zasobów może okazać się szczególnie przydatne?

  • Duża szybkość skalowania — kiedy pojawia się większy klient albo lawinowo spływają nowe zlecenia, które trzeba obsłużyć. Zwiększenie wydajności wiąże się z rekrutacją nowych specjalistów, co kosztuje czas i pieniądze. Jeśli przekalkulujesz wszystkie za i przeciw może się okazać, że rozbudowanie zespołu na własną rękę nie jest opłacalne, a do tego ogranicza możliwości rozwoju. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest współpraca z partnerem zewnętrznym w modelu Team Extension.
  • Zapotrzebowanie na specjalistyczne, niszowe umiejętności — jeżeli twój projekt będzie wymagał wdrożenia lub integracji z niszowym systemem, wsparcie partnera IT umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej i rozwijanie stacku technologicznego bez konieczności utrzymywania stałej załogi wyspecjalizowanej w danej technologii. 
  • Lojalność — jeżeli potrzebujesz wsparcia specjalistów punktowo lub projektowo, outsourcing IT realizowany poprzez Team Extension może być dobrym ruchem z punktu widzenia kultury organizacji. Zespół może skupić się na realizacji projektu, a jednocześnie wewnętrzne standardy firmowe zostają zachowane. Dzięki temu możesz wspierać rozwój produktu na odpowiednim poziomie takie elementy jak planowanie ścieżki rozwoju, mentoring, zarządzanie, developer experience, czy niwelowanie efektu wypalenia projektowego, pozostawiając kwestie pozyskania specjalistów do projektu partnerowi technologicznemu. 

Outsourcing specialistów IT

Outsourcing IT daje możliwość zatrudnienia specjalistów z poszczególnych dziedzin, jak i kompleksowego powiększenia zespołu. Rozszerzenie o dedykowany zespół to drugi model, w którym cała niezależna jednostka zostaje przypisana do konkretnego projektu lub do dyspozycji firmy. W zależności od wymagań, jak i czasu trwania umowy, taki zespół może być zlokalizowany w siedzibie partnera, w Twojej firmie, lub może działać całkowicie zdalnie. 

Model outsourcingu, który wybierzesz, powinien odpowiadać Twojej kulturze organizacji oraz wspierać Cię w realizacji celów biznesowych. Pamiętaj o dopasowaniu kompetencyjnym specjalistów i uwzględnij czas trwania projektu. Biorąc pod uwagę te elementy, będziesz w stanie przeanalizować długotrwały wpływ współpracy na efektywność swojej firmy.