Sprawdzanie (S.M.A.R.T) kondycji dysku

Technologia S.M.A.R.T dysku to system monitorowania i gromadzenia danych na temat nośnika. Dzięki tej funkcji możemy zobaczyć różnego rodzaju informacje i w wielu przypadkach dostajemy ostrzeżenie o tym, że nasz dysk powoli zaczyna szwankować i posiadać błędy, których nie zauważymy często we wczesnej fazie „padania dysku”.

Jak sprawdzić stan dysku twardego?

Za pomocą różnych darmowych programów możemy sprawdzić S.M.A.R.T dysku.

Do celów poprawnego wykrycia wad/błędów czy innych problemów dysku, będziemy potrzebować 2-3 programów w celu upewnienia się o poprawności odczytanych wartości S.M.A.R.T.

HD Tune – sprawdzanie SMART dysku

HD Tune – hdtune.com. Jest wersja darmowa instalacyjna.

Po uruchomieniu programu przejdź do zakładki „Health”. Interesuje nas kolumna „Data”.

Health hd tune

W zakładce tej ukazane są informacje o stanie dysku.

CrystalDiskInfo – sprawdzanie zdrowia dysku

CrystalDiskInfo – crystalmark.info. Darmowy program, wersja portable (bez potrzeby instalowania) wystarczy do naszych potrzeb.

Po uruchomieniu musimy zmienić mało czytelne RAW, na coś „przyziemnego”. Z menu programu wybierz „Funkcje” – „Funkcje zaawansowane” – „Wartość RAW” i tutaj z „16 HEX” zmień na „10 DEC”. W tym programie odczytujemy dane z kolumny „Wartość RAW”

Teraz widzimy interesujące nas dane w sposób przejrzysty. Przełączając się na górnym pasku, przechodzimy do innych dysków.

crystaldiskinfo smart

HDDScan – skanowanie informacji o dysku

HDDScan – hddscan.com. Darmowy program, wersja portable (bez potrzeby instalowania)

Po uruchomieniu programu HDDScan wybieramy dysk, który chcemy sprawdzić.

hddscan lista dyskow

Po wybraniu dysku wybieramy opcję „SMART”.

SMART w HDDScan

Ukazuje nam się nowe okienko z informacjami na temat dysku. Interesuje nas kolumna „Raw (hex)”, którą musimy przeliczyć na DEC – pierwszy lepszy przelicznik. Nie wiem, dlaczego program podaje w wynikach myślnik… usuwamy go i do kalkulatora zamiast np: „00000300B5-00B4” wpisujemy „00000300B500B4”

HDD LLF – informacje S.M.A.R.T dysku

HDD LLF – hddguru.com. Darmowy program, wersja portable (bez potrzeby instalowania).

Po uruchomieniu wybierz dysk do odczytania informacji na temat dysku i kliknij „Continue >>>”

hdd llf smart dysku

W kolejnym kroku musimy przejść do zakładki „S.M.A.R.T”.

SMART HDDLife zakladka

W zakładce tej uruchamiamy opcję „Get SMART data”, która spowoduje wczytanie danych na temat wybranego dysku.

Get smart data
Interesuje nas kolumna „Raw”.

Analiza wyników S.M.A.R.T dysków

 • 01 / 001 – Raw Read Error Rate – Wartość powinna wynosić 0. Jest to parametr krytyczny, w przypadku pojawienia się jakichś wartości może to oznaczać błędy odczytu z powierzchni dysku.
 • 02 – Throughput Performance – Ogólna sprawność dysku. Jeśli jego wartość obniża się z dnia na dzień to czas na nowy dysk.
 • 03 / 003 – Spin Up Tim – Średni czas rozkręcania talerzy do maksymalnej wartości. Wysokie czasy rozpędzania sugerują problemy z układem mechanicznym.
 • 04 / 004 – Start/Stop Count – Podaje nam informacje o tym, ile razy dysk wykonał startów i zatrzymań. Nowy dysk nie powinien mieć tej wartości powyżej 10.
 • 05 / 005 – Reallocated Sector Count – Informuje nas o tym czy dysk skorzystał z zapasowego magazynu bloków. Cyfra większa niż 0 nie świadczy dobrze i informuje o problemach z dyskiem.
 • 06 /006 – Read Channel Margin – Rezerwa kanału podczas odczytu danych.
 • 07 / 007 – Seek Error Rate – Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. Wartość zwiększa się przy uszkodzeniu mechanicznym systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa i termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Wzrost ilości błędów świadczy o pogarszaniu się stanu talerza i systemu mechanicznego.
 • 08/ 008 – Seek Time Performance – Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
 • 09 / 009 – Power on Hours Count – Liczba godzin pracy dysku.
 • 0A / 010 – Spin Retry Count  – Ilość ponowienia prób doprowadzenia do pełnych obrotów dysku. Jeśli wartość wzrasta z dnia na dzień to odznaka padającego dysku.
 • 0B / 011 – Recalibration Retries – Wartość ta wskazuje liczbę żądań rekalibracji (po pierwszej nieudanej próbie). Wartość nie powinna spadać.
 • 0C / 012 – Device Power Cycle Count – Liczba określająca łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
 • 0D – Soft Read Error Rate – Ilość programowych błędów odczytu, które pojawiają się podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
 • 0E – G-Sense Error Rate – Ilość błędów wynikających ze wstrząsów lub wibracjami dysku.
 • 0F – Power Cycle Count – Wartość ukazuje, ile razy dysk był wyłączony.  Powiązane z „04 – Start/Stop Count”. Informuje o problemie z zasilaniem dysku.
 • 0G / C1 / 193 – Load/Unload Cycle Count – Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
 • B8 / 184 – End-to-End-error – Ilość błędów, jakie pojawiły się w czasie przesyłania danych pomiędzy pamięcią podręczną a dyskiem. Im mniejsza wartość, tym lepiej.
 • BC / 188 – Command Timeout – Wartość powyżej zero sugeruje problem z zasilaniem dysku. Sprawdź kable, odepnij, podepnij, wymień.
 • BE / 190 – Airflow Temperature – Temperatura powietrza wewnątrz dysku. Wartość dziesiątkowa tego atrybutu równa jest 100.
 • BF / 191 – G-sense error rate – Ilość błędów wynikających ze wstrząsów lub wibracjami dysku.
 • C1 / 193 – Load/Unload Cycle Count – Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
 • C2 / 194 – Temperature – Pokazuje obecną temperaturę dysku. Zbyt duża lub zbyt mała wartość oznacza niesprawny czujnik temperatury.
 • C4 / 196 – Reallocation Event Count – Liczba operacji relokowania sektorów. Powiązane z „05 – Reallocated Sectors Count”. Wartości obydwóch powinny być takie same, jeśli C4 ma większą wartość niż C5, to oznacza błąd w czasie relokowania.
 • C5 / 197 – Current Pending Sector Count – Liczba sektorów oznaczonych jako niestabilne i czekających na operację remapowania.
 • C6 / 198 – Offline Uncorrectable – Liczba nienaprawialnych błędów. Trzeba obserwować, gdyż wartość ta może drastycznie wzrosnąć i nasze dane przepadną.
 • C7 / 199 – UltraDMA CRC Error Count – Suma błędów CRC w trybie UltraDMA. Ukazuje sumę błędów wykrytych przez CRC (CRC Interfejsu) podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Duże wartości świadczą o uszkodzeniu podzespołów elektronicznych dysku lub problem między dyskiem a płytą główną. Spróbuj wymienić kabel na nowy, niech zgina się możliwie najmniej na wejściu do płyty głównej i dysku. Rzadko spotyka się też z wadą zasilacza i dostarczanej energii do dysku. Często spotykany błąd w starych dyskach, które padają parę dni później.
 • C8 / 200 – Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) – Częstość błędów zapisu. Suma błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu. Najlepszą wartością jest 0.
 • C9 / 201 – Soft Read Error Rate – Suma błędów opuszczenia ścieżki z danymi przez głowicę dysku. Nie do naprawienia, obserwuj wartości.
 • CA / 202 – Data Address Mark Errors – Wartość niepoprawnych znaczników adresu.
 • CB / 203 – Run Out Cancel – Suma błędów mechanizmu odpowiadającego za korekcję błędów.
 • CC / 204 – Soft ECC Correction – Suma błędów poprawionych przez programową korekcję błędów.
 • CD / 205 – Thermal Asperity Rate – Suma błędów wynikających z przez wysokiej temperatury dysku.
 • CE / 206 – Flying Height – Wysokość, na jakiej aktualnie znajduje się głowica dysku.
 • CF / 207 – Spin High Current – Natężenie prądu, jakie jest potrzebne do rozpędzenia głowicy.
 • D0 / 208 – Spin Buzz – Dopuszczalna ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy wywołanych przez zbyt niskie natężenie prądu.
 • D1 / 209 – Offline Seek Performance – Wydajność operacji wyszukiwania przeprowadzanych przez dysk podczas wewnętrznego testu sprawdzającego stan dysku.
 • D3 / 211 – Vibration During Write – Suma wibracji, jakie wystąpiły podczas zapisu.
 • D4 / 212 – Shock During Write – Suma wstrząsów, które wystąpiły podczas zapisu.
 • DC / 220 – Disk Shift – Odległość o jaką dysk przesunął się w porównaniu do talerzy. Przemieszczenie mogły spowodować wstrząsy i/lub wysokie temperatury.
 • DD / 211 – G-Sense Error Rate – Ilość błędów wynikających ze wstrząsów lub wibracjami dysku.
 • DF / 223 – Load/Unload Retry Count – Ilość operacji parkowania/wyparkowania głowicy.
 • E7 – SSD Life Remaining – Ilość jaka została życia naszemu dyskowi SSD. Na początku wartość ta wynosi 100, z biegiem czasu spada. Nie oznacza to, że padnie przy 0.
 • F0 / 240 – Head Flying Hours – Ilość godzin pracy głowicy.
 • F1 – Life Time Writes – Producenci dysków SSD często podają TBW, po których nasza gwarancja na dysk się kończy. Ta informacja pozwoli Ci ocenić, jak blisko jesteś zakończenia gwarancji. Wartość podawana w GB.